WEEKLY ACTIVITIES

Thuật toán online và tuyến tính của Melkman về tìm bao lồi của đường gấp khúc không tự cắt trong mặt phẳng
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: từ 14h ngày thứ năm 16/4/2020.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/693019773
Meeting ID: 693 019 773

(password: xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: cần update bản mới nhất và tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của zoom.us).


Tóm tắt
: Trong báo cáo này chúng tôi trình bày thuật toán online và tuyến tính của Avraham A. Melkman năm 1987, được xem là thuật toán tốt nhất cho đến nay, về tìm bao lồi của đường gấp khúc không tự cắt trong mặt phẳng.

Tài liệu tham khảo: A. A. Melkman, "On-line construction of the convex hull of a simple polyline," Information Processing Letters, vol. 25, pp. 11-12, 1987.

Back

New Scientiffic Publications