WEEKLY ACTIVITIES

Một nhận xét về lsc trong Ekeland principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 7/3/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications