WEEKLY ACTIVITIES

Hitchin fibration
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 15h30, Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2017
Địa điểm
: Phòng 611-612 nhà A6 Viện Toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications