WEEKLY ACTIVITIES

Các phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng với tính đơn điệu và tính lồi nới lỏng
Người báo cáo: Phạm Minh Đức

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 31/10/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications