Conferences

Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 19
Ba Vì, 22-24/4/2021

Cơ quan đồng tổ chức:

  • Viện Toán học
  • Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  • Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức:

Phan Thành An, Cung Thế Anh, Phạm Kỳ Anh, Hoàng Nam Dũng, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Trần Văn Hoài, Vũ Hoàng Linh, Ngô Hoàng Long, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Lê Xuân Thanh (Thư ký), Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Trang, Nguyễn Văn Tuyên, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên.

Báo cáo mời:

  • Lâm Quốc Anh: Qualitative Properties of Efficient Solutions to Set Optimization Problems
  • Đinh Nho Hào: Singular Value Decomposition: History, Theory and Applications
  • Lê Dũng Mưu: Deterministic Global Optimization: Basic Classes and Solution Methods

Xem thông tin chi tiết tại:

http://www.math.ac.vn/OptiSciCom21/

http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom21/


Địa chỉ liên lạc:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại di động: 0986815729

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 22/03/2021

Back