Conferences

Hội thảo Toán học và ứng dụng trong các ngành khoa học khác
Thanh Hóa, 9-11/9, 2016


Đơn vị phối hợp tổ chức

 • Chi đoàn thanh niên Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Chi đoàn thanh niên Khoa học Tự nhiên – Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Các đơn vị tài trợ

 • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

Ban tổ chức và chương trình

 • Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
 • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học)
 • Trịnh Thị Hồng (ĐH Hồng Đức)
 • Lê Xuân Dũng (ĐH Hồng Đức)


Thời gian và địa điểm tổ chức

Từ ngày 9/9 đến ngày 11/9 năm 2016, tại trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

Các báo cáo chính:

 • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học): Generation of nonlocal fractional dynamical systems by fractional differential equations
 • Nguyến Tiến Đà (ĐH Hồng Đức): Fractal dimension of random invariant sets for autonomous random dynamical systems and random attractor for stochastic 2D hydrodynamical type equations with additive white noise
 • Lê Trần Tình (ĐH Hồng Đức): Global attractors of nonlocal class of quasilinear degenerate parabolic equations involving p-Laplacian operators
 • Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học): Parabolic complex Monge-Ampère equation
 • Lê Xuân Dũng (ĐH Hồng Đức): Dependence of Hilbert coefficients
 • Cấn Văn Hảo (Viện Toán học): The contact process on random graphs
 • Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học): Giới thiệu về mô hình chip-firing game trên đồ thị

Back