WEEKLY ACTIVITIES

04 February 2023

Seminar on Algebraic Geometry
Stratified bundles, p-adic differential equations and spectral theory
Người báo cáo: TS. Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Seminar on Analytic Geometry
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức V
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

04 February 2023
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today