July 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
The Dolbeault Theorem
Speaker: Pham Khoa Bang

Seminar on Algebraic Geometry
Etale Morphisms
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebraic Geometry
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Etale morphisms II
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebraic Geometry
The Exact Cohomology Sequence
Speaker: Dinh Ngoc Tung

July 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month