September 2022

Seminar on Analysis
Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

August 2022

Seminar on Analysis
Bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Vietnam National University, Hanoi)

Seminar on Analysis
Về bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

July 2022

Seminar on Analysis
Nontrivial solutions to boundary value problems for semilinear degenerate elliptic differential equations, I
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

June 2022

Seminar on Analysis
Polya-Szego inequality and its applications
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Seminar on Analysis
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

May 2022

Seminar on Analysis
Bất đẳng thức Caffarelli-Kohn-Nirenberg (CKN)
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN-HN)

April 2022

Seminar on Analysis
On the classification of solutions to an elliptic equation involving the Grushin operator
Người báo cáo: TS. Bui Kim My (Hanoi Pedagogical University 2)

Seminar on Analysis
On the classification of solutions to an elliptic equation involving the Grushin operator, II
Người báo cáo: TS.Bùi Kim My (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications