WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 10 December 2020
Thursday 10 December 2020
13:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển phụ thuộc thời gian
Speaker: Đàn Thái Sơn (IMH-VAST)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today