WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 19 April 2018
Thursday 19 April 2018
08:00 

Conference
16th Workshop on Optimization and Scientific Computing
April 19-21, 2018 — Ba Vi, Vietnam

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Một số kết quả về Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Báo cáo viên: Võ Thị Trúc Giang

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today