Conferences

Workshop "Dynamics of Control’’
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Người chủ trì: TS Hoàng Thế Tuấn, PGS. Đoàn Thái Sơn

Lý do-mục đích: trong khuôn khổ đề tài tài xuất sắc (mã số ICRTM01_2020.09), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp bên Ba Lan làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới về động lực của các hệ điều khiển.

Dự kiến báo cáo mời tại hội thảo:

  1. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)
  2. Adam Czornik (Silesian University of Technology, Ba Lan)

Đăng ký tham dự gửi về: Trần Văn Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link zoom tham gia: 942 962 1394
Pass: 123456

Chương trình Hội thảo

Buổi sáng

9h30-10h00: Lê Viết Cường: Gán phổ toàn cục cho phổ nhị phân mũ

10h00-10h30: Phạm Thế Anh: Gán phổ địa phương cho phổ nhị phân mũ

10h30-11h00: Hà Đức Thái: Asymptotic behavior of two-component incommensurate fractional-order systems

11h00- 11h30: Đoàn Thái Sơn: Một số vấn đề mở trong bài toán gán phổ nhị phân mũ

Buổi chiều:

14h-15h: Adam Czornik and Doan Thai Son: Assignability of Numerical Characteristics of Discrete Time-Varying Linear Systems”

Back

New Scientiffic Publications