Conferences

Hội thảo thường niên về Xác suất và các chủ đề liên quan “Annual Conference on Probability and Related Topics”
Hà Nội, 15/12/2021

Địa điểm: Viện Toán học

Thời gian: 15/12/2021

Người chủ trì: Đặng Hùng Thắng, Ngô Hoàng Long, Phạm Việt Hùng, Cấn Văn Hảo

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học, Khoa Toán - Cơ -Tin Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Toán - Tin Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lý do-mục đích: Xây dựng một hội thảo thường niên để có thể trao đổi khoa học và liên kết giữa những người nghiên cứu về Xác suất tại Việt Nam, đặc biệt với ba cơ sở hạt nhân chính là Viện Toán học, Khoa Toán - Cơ -Tin Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Toán - Tin Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đăng ký tham dự gửi về: Trần Văn Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đăng ký online tại đây

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89995483053?pwd=ZXZtdmlaeSsrYllrU3pjcS9hS01hZz09

Meeting ID: 899 9548 3053

Passcode: 662618

Chương trình hội thảo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications