Conferences

Hội thảo Hình học-Giải tích
Tam Đảo, 27-29/9/2018

Hội thảo do Phòng Hình học -Tô pô và phòng Giải tích phối hợp thực hiện nhằm giới thiệu một số kết quả và các hướng nghiên cứu mới trong các lĩnh vực Hình học, Tô pô và Giải tích.

Thời gian: 27-29/9/2019 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Các nhà khoa học, học viên, sinh viên có nhu cầu tham gia hội thảo xin gửi email tới  Vũ Thế Khôi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/9/2019.

Back