Conferences

Hội thảo Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng
Hà Nội, 15 -17/8/2019

Ban tổ chức:

  • Đoàn Thái Sơn
  • Hoàng Thế Tuấn

Tài trợ
Đề tài Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng. Mã đề tài: 101.03-2017.10,  Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH Đoàn Thái Sơn

Đăng ký tham dự: gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back