Danh sách cựu nghiên cứu sinh

 

STT Họ và tên Cán bộ hướng dẫn Chuyên ngành
Năm bảo vệ
Dương Thị Việt An GS Nguyễn Đông Yên Toán ứng dụng
Nguyễn Thái An GS Nguyễn Đông Yên Toán ứng dụng
Trần Nguyên An GS. Nguyễn Tự Cường
Vũ Hoài An GS. Hà Huy Khoái
Trần Thị Lan Anh GS. Nguyễn Minh Chương
Phạm Ngọc Anh GS. Lê Dũng Mưu
Vũ Thiện Bản GS. Hoàng Tụy
Hà Huy Bảng GS. Trần Đức Vân
Trần Văn  Bằng GS. Trần Đức Vân
Nguyễn Sinh Bảy GS. Vũ Ngọc Phát
Nguyễn Lương Thái Bình GS. Phùng Hồ Hải
TS. Nguyễn Chu Gia Vượng
Đại số và lý thuyết số 2021
Thái Thị Kim Chung PGS Hà Tiến Ngoạn Phương trình vi phân
và tích phân
Bùi Kiên Cường GS. Nguyễn Minh Chương
Phan Dân GS. Đinh Văn Huỳnh
Trần Công Diệu GS. Phạm Hữu Sách
Trần Đạo Dõng GS. Đỗ Ngọc Diệp
Nguyễn Phương Dung

GS. Phùng Hồ Hải
GS. Nguyễn Quốc Thắng

Nguyễn Thị Dung GS. Nguyễn Tự Cường
Trương Mỹ Dung GS. Hoàng Tụy
Hoàng Phi Dũng PGS. Hà Huy Vui
Lê Xuân Dũng GS. Lê Tuấn Hoa
Trần Văn Dũng PGS. Phạm Trà Ân
Nguyễn Việt Dũng GS. Đinh Văn Huỳnh
Nguyễn Đại Dương GS. Phùng Hồ Hải Đại số và lý thuyết số
Đinh Sĩ Đại GS. Trần Vũ Thiệu
Phạm Huy Điển GS. Phạm Hữu Sách
Nguyễn Định

GS. Phạm Hữu Sách
GS. Hoàng Xuân Phú

Đặng Văn Đoạt

PGS. Hà Huy Vui

Toán Giải tích
Phùng Minh Đức

GS Lê Dũng Mưu
TS Nguyễn Văn Quý

Toán ứng dụng
Lê Mạnh Hà

PGS. Phan T Hà Dương

Nguyễn Ngọc Hải

GS. Hoàng Xuân Phú

Nguyễn Việt Hải

GS. Đỗ Ngọc Diệp

Lê Văn Hạp

GS. Trần Đức Vân

Nguyễn Thu Hằng

TS Trần Nam Trung
GS Lê Thị Thanh Nhàn

Đại số và lý thuyết số
Hà Thị Thu Hiền

GS. Ngô Việt Trung

Đại số và lý thuyết số
Phạm Minh Hiền

GS. Đinh Nho Hào

Võ Thị Thu Hiền

GS. Nguyễn Minh Trí

Lê Văn Hiện

GS. Vũ Ngọc Phát

Đỗ Duy Hiếu

PGS Lê Anh Vinh

Toán ứng dụng
Trần Ninh Hoa

PGS. Tạ Duy Phượng

Đỗ Trọng Hoàng

GS Lê Tuấn Hoa

Đại số và lý thuyết số
Nguyễn Hoàng

GS. Trần Đức Vân

Nguyễn Văn Hoàng

GS. Nguyễn Tự Cường

Nguyễn Thị Hồng

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Toán ứng dụng 2021
Lê Thanh Huệ

TS. Phạm Cảnh Dương

Nguyễn Thị Thu Huệ

GS. Nguyễn Xuân Tấn

Lê Xuân Hùng

GS. Ngô Đắc Tân

Kiều Văn Hưng

GS. Đỗ Long Vân

Nguyễn Quang Huy

GS. Nguyễn Đông Yên

Nguyễn Đình Huy

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Phan Trung Huy

GS. Đỗ Long Vân

Dương Thị Kim Huyền

GS Nguyễn Đông Yên

Toán ứng dụng
Trần Thị Thu Hương

PGS. Phan T Hà Dương

Vũ Thị Hướng

GS Nguyễn Đông Yên

Toán ứng dụng
Đào Quang Khải GS Nguyễn Minh Trí Phương trình vi phân
và tích phân
Nguyễn Văn Khải GS. Nguyễn Minh Chương
Phạm Duy Khánh GS Nguyễn Đông Yên
TS Trịnh Công Diệu
Toán ứng dụng
Bùi Trọng Kiên GS. Nguyễn Đông Yên
Trần Trí Kiệt GS. Vũ Ngọc Phát
Nguyễn Thị Bạch Kim GS. Đinh Thế Lục
GS. Lê Dũng Mưu
Nguyễn Văn Kính GS. Nguyễn Minh Chương
Nguyễn Hương Lâm GS. Đỗ Long Vân
 Hoàng Mai Lê GS. Hà Huy Bảng
 Nguyễn Đắc Liêm GS. Trần Đức Vân
Nguyễn Mạnh Linh GS. Vũ Ngọc Phát
Nguyễn Ngọc Luân GS Nguyễn Đông Yên Toán ứng dụng
Đỗ Văn Lưu GS. Hoàng Tụy
Đào Quang Mạnh GS.Hà Huy Khoái
Nguyễn Đức Minh GS. Nguyễn Tự Cường
Nguyễn Bá Minh GS. Nguyễn Xuân Tấn
Trịnh Ngọc Minh GS. Trần Đức Vân
Lê Dũng Mưu GS. Hoàng Tụy
Nguyễn Huyền Mười GS. Vũ Ngọc Phát Toán ứng dụng 2021
Phạm Hồng Nam PGS Đoàn Trung Cường
GS Lê Thị Thanh Nhàn
Đại số và lý thuyết số
Trần Tuấn Nam GS. Nguyễn Tự Cường
Phan Thanh Nam GS. Vũ Ngọc Phát
Nguyễn Thị Nga PGS. Hà Tiến Ngoạn
Hoàng Văn Ngãi GS. Đinh Thế Lục
Ngô Thị Ngoan GS Nguyễn Quốc Thắng Đại số và lý thuyết số
Phạm Hữu Anh Ngọc GS. Nguyễn Khoa Sơn
Trần Trọng Nguyên PGS. Trần Hùng Thao
Lê Thị Thanh Nhàn GS. Nguyễn Tự Cường
Đàm Văn Nhỉ GS. Ngô Việt Trung
Khuất Văn Ninh GS. Nguyễn Minh Chương
Nguyễn Thị Ngọc Oanh GS Đinh Nho Hào Phương trình vi phân
và tích phân
Vũ Ngọc Phát GS. Phạm Hữu Sách
Huỳnh Thế Phùng GS. Phạm Hữu Sách
Hà Trần Phương GS.Hà Huy Khoái
Tạ Duy Phượng PGS. Phan Huy Khải
Mỵ Vinh Quang GS.Hà Huy Khoái
Phạm Hồng Quang PGS. Phan Huy Khải
Nguyễn Văn Quý GS. Lê Dũng Mưu
Phạm Hùng Quý GS. Nguyễn Tự Cường
Trần Nhân Tâm Quyền GS. Đinh Nho Hào
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh GS. Nguyễn Đình Công
Nguyễn Văn Sanh GS. Đinh Văn Huỳnh
Nguyễn Hữu Sáu GS Vũ Ngọc Phát Toán ứng dụng
Nguyễn Duy Thái Sơn GS. Trần Đức Vân
Phạm Tiến Sơn PGS. Hà Huy Vui
Nguyễn Năng Tâm PGS. Phạm Huy Điển
Nguyễn Quang Thái GS. Hoàng Tụy
Phạm Văn Thạo PGS. Phạm Trà Ân
Trần Văn Thắng GS Hoàng Tụy Toán ứng dụng
Phan Văn Thiện GS. Ngô Việt Trung
Nguyễn Văn Thoại GS. Hoàng Tụy
Nguyễn Hữu Thọ GS. Trần Đức Vân
Lê Thị Hoài Thu GS.Hà Huy Khoái
Mai Thị Thu GS. Hà Huy Bảng
Mai Viết Thuận GS. Vũ Ngọc Phát
Nguyễn Văn Thư GS. Đỗ Ngọc Diệp
Trương Văn Thương GS. Trần Đức Vân
Lê Văn Thuyết GS. Đinh Văn Huỳnh
Nguyễn Vũ Tiến TS. Nguyễn Ngọc Chu
GS. Nguyễn Xuân Tấn
Phan Nhật Tĩnh GS. Nguyễn Xuân Tấn
Nguyễn Văn Toàn GS.Trần Mạnh Tuấn
Tạ Ngọc Trí GS. Nguyễn Minh Chương
Phạm Phú Triêm GS.Trần Mạnh Tuấn
Hoàng Lê Trường GS. Nguyễn Tự Cường
Lê Anh Tuấn GS. Phạm Hữu Sách
Nguyễn Anh Tuấn TS. Phạm Cảnh Dương
GS. Lê Dũng Mưu
Nguyễn Sỹ Anh Tuấn GS. Trần Đức Vân
Nguyễn Văn Tuấn GS. Nguyễn Minh Chương
Trần Minh Tước GS. Ngô Đắc Tân
Hoàng Quang Tuyến GS. Lê Dũng Mưu
Hồ Hữu Việt GS. Đỗ Ngọc Diệp
Dương Quốc Việt GS. Ngô Việt Trung
Nguyễn Thế Vinh PGS. Đỗ Hồng Tân
Lê Anh Vũ GS. Đỗ Ngọc Diệp
Hà Đức Vượng PGS. Đỗ Hồng Tân
Nguyễn Đông Yên GS. Phạm Hữu Sách

 

LAST_UPDATED2