Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội nghị nhằm mục đích trình bày các kết quả nghiêm cứu gần đây về Toán- Lý- Cơ- Tin học.

Thời gian và địa điểm: Ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Viện Toán (Nhà A6, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội).

Đồng trưởng ban tổ chức:

 • GS. Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)
 • PGS. Đinh Văn Trung (Viện Vật lý)

Ủy viên:

 • GS Đinh Nho Hào (Viện Toán học)
 • GS Lê Hồng Khiêm (Viện Vật lý)
 • PGS Trịnh Xuân Hoàng (Viện Vật lý)
 • TS Huỳnh Thanh Đức (Viện Vật lý TPHCM)
 • PGS Lương Chi Mai (Viện Tin học)
 • PGS Lã Đức Việt (Viện Cơ học)

Danh sách báo cáo mời

 • TS Nguyễn Việt Anh (Viện Công nghệ Thông tin)
 • GS. Nguyễn Định (Đại học Quốc tế Tp.HCM)
 • TS Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)
 • PGS. Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)
 • GS. Phan Thành Nam (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • TS Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)
 • TS Hoàn Minh Tuấn (Viện Cơ học)
 • PGS Lã Đức Việt (Viện Cơ học)
 • (Tiếp tục cập nhật....)