Trần Thị Hoàng Anh – Đại học Sư phạm Huế

Đào Phương Bắc - Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Võ Nguyễn Minh Hiếu – ĐHCT

Nguyễn Thị Minh Hằng - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Ngô Trung Hiếu - Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Tiến Hoàng -  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Liêu Long Hồ - Đại học Khoa học Tự nhiên - TP HCM

Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học, Viện HLKHCN VN

Trần Nam Hưng - Đại học Cần Thơ

Lê Quang Hưng - Đại học Khoa học Tự Nhiên- ĐHQGHN

Nguyễn Hoàng Khang - Khoa Toán-Tin học, Đại học KHTN tp. HCM

Trần Văn Khoa – VNU

Pham Van Nam  - Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Nguyễn Hải Minh - Công ty Giáo dục và Đào tạo Đại Thế Hào

Phạm Quang Nghĩa – HCMUS

Le Chieu Hoang Nguyen - Freie Universität Berlin

Trần Nam Sơn - Trường Đại học Đồng Nai

Trần Nhật Tân - Ruhr-Universität Bochum

Vũ Thành - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Doãn Quang Tiến - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Đào Văn Thịnh - BICMR, Peking University

Hoàng Kim Thực - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Tự Chánh Trí - ĐH Bách Khoa

Vũ Đức Trí - Trường Đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh