• Dang Quang A (Vietnam)
 • L. Aceto (Italia)
 • Cung The Anh (Vietnam)
 • Nguyen Huu Du (Vietnam)
 • R. Enkhbat (Mongolia)
 • V.Ye. Fedorov (Russia)
 • Z. Jackiewicz (USA)
 • S.I. Kabanikhin (Russia)
 • Tran Dinh Ke (Vietnam)
 • Bui Trong Kien (Vietnam)
 • Ye.B. Kuznetsov (Russia)
 • Vu Hoang Linh (Vietnam)
 • Ngo Hoang Long (Vietnam)
 • M.A. Shishlenin (Russia)
 • Doan Thai Son (Vietnam)
 • Nguyen Minh Tuan (Vietnam)
 • A.G. Yagola (Russia)