Hội nghị Nhật - Pháp - Việt về Lý thuyết kỳ dị lần thứ 3

Hà Nội, 30/11 - 04/12/2015.

 

Hội nghị Nhật - Pháp - Việt về Lý thuyết kỳ dị lần thứ 3 tại Hà Nội là sự nối tiếp của Hội nghị Nhật - Pháp - Việt về Lý thuyết kỳ dị lần thứ 1 tại Nice, 9/2013 và Hội nghị Nhật - Pháp - Việt về Lý thuyết kỳ dị lần thứ 2 tại Sapporo 2014.

Các báo cáo trình bầy tại hội nghị sẽ giới thiệu với người tham dự các kết quả mới nhất cũng như các hướng phát triển trong các lĩnh vực

- Hình học và tô pô của các kỳ dị

- Hình học đại số của các đa tạp kỳ dị

- Ứng dụng của lý thuyết kỳ dị

 

Mọi câu hỏi, thắc mắc, liên lạc, xin gửi email theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.